анализ

Фалшиви новини, дезинформация, пропаганда. Как да се справим с тях?

Пропагандата, дезинформацията и фалшивите новини засилват възприемането на глобалните проблеми, поляризират общественото мнение, насърчават насилствен глобален екстремизъм и реч на омразата.

Статия от партньора на Тийноватор 5 – Updata One

Какво представляват фалшивите новини?

Фалшивите новини са сложен и широкообхватен проблем. Самият термин се политизира и се използва за дискредитиране на всяка противоположна гледна точка. 

Някои хора го използват, за да хвърлят под съмнение опоненти, спорни въпроси или доверието в някои медийни организации. В допълнение, технологичният напредък, като появата на социалните медии, дава възможност на фалшивите новини да се разпространяват бързо и лесно, тъй като хората споделят все повече и повече информация онлайн./ Все повече разчитаме на онлайн информация, за да разберем какво се случва в заобикалящия ни свят./

Дезинформацията в ежедневието ни

Вселената на „фалшивите новини“ е много по-голяма, отколкото предполагаме. Някои истории може да съдържат частична истина, но да нямат контекстуализиращи подробности. Този тип новини не включват никакви проверими факти или източници. Друг вид фалшиви истории, биха могли да съдържат основни проверими факти, но написани с език, който е умишлено подстрекателски, пропуска уместни подробности или представя само една гледна точка.

Contemporary art collage. Antique statue bust and phone screen covering eyes with fake news lettering. Spreading rumors. Concept of disinformation, gossips, propaganda, influence, society. Artwork

Откъде идва дезинформацията и защо се разпространява?

  • Известни фигури –  популярни на обществото личности, разпространяващи дезинформация или фалшиви новини, с цел повлияване на масата от хора (например по време на избори).
  • Новинарски истории – истории, написани с цел привличане на приходи от реклами, посредством брой кликове. Някои истории съдържат неправилна

информация, за да получат повече кликвания.

  • Информационна война/медийно пространство – основните медии се използват за разпространение на правителствена пропаганда. За целта хиляди бот акаунти в социалните медии са създадени с цел да пропагандират фалшиви новини или да налагат конкретни мнения по дадени теми, правейки хората по-малко способни да различат истината от лъжата.

Как да различаваме фалшивите от истинските новини?

Интернет пространството е пълно с все по-добре замаскирани фалшиви новини и тяхното открояване не е лесна задача. 

Ето няколко начина, чрез които да различите истинските от фалшивите новини:

  • Източници: Точно както проверяваме достоверността на автора, така трябва и да обърнем внимание на самия източник. Въпреки че повечето легитимни източници не произвеждат фалшиви новини, има много уебсайтове, които го правят.
  • Домейн: Много от сайтовете, произвеждащи фалшиви новини, използват идентични URL адреси и имена на домейни на реномирани новинарски сайтове, като обикновено завършват с “.com.co“ вместо с “.com“ в края.
  • Посочените от автора източници: Верните новини съдържат връзки към други утвърдени доклади и организации. Те съдържат интервюта с лица, които могат да потвърдят или отрекат, че са направили дадено твърдение. Подкрепени са с доказателства, дати и други данни, които лесно могат да бъдат проверени.
  • Фактологична проверка: Можете да започнете с просто търсене, като използвате ключови думи. През 2022 г. Google създаде платформата Fact Check Tools, с която можете да проверявате верността на новините, като въведете заглавието на статията или нейния автор.

Нашата роля в борбата с дезинформацията

Фалшивите новини са сериозен проблем в нашето общество и могат да имат неблагоприятни последици за нашето мислене, действия и култура. Но ние можем да предприемем действия, за да се справим с този проблем.

Компаниите в общността на Updata One Perceptica и Identrics правят постъпки в борбата с дезинформацията.  От една страна, Perceptica предлага медиен мониторинг, анализ, с помощта на който може да се анализират различни клъстъри от информация и по този начин да се идентифицират пропагандни течения. Identrics, от своя страна, в разработва модели, базирани на изкуствен интелект и машинно обучение, с които автоматизирано да се улавя езикът на омразата, който обикновено е “посланик” на невярната информация. 

В заключение

Изключително важно е да бъдем внимателни и критични към информацията, която получаваме, да проверяваме източниците и да се обръщаме към надеждни източници на новини и факти. 

Споделяйте информацията отговорно и бъдете внимателни, когато става дума за новини и информация, която може да има влияние както върху вас, така и върху цялото обществото.

Референция:

Hate Speech Detection in Comments

Каква е разликата между данни, информация и знание – Updata One внасят яснота

В общите дискусии данни, информация и знание са три термина, които често се използват като синоними. Те обаче не са. 

Знанието е важно за изграждането на бизнес стратегиите, а то има нужда от обработени данни. Всяка информация, която не е анализирана в правилния контекст, не би осигурила здрава основа за вземане на важни стратегически бизнес решения.

 

Какво представляват данните?

Данните са необработени факти, цифри и статистически стойности, събрани по предварително определени стандарти. Необработените данни, известни също като първични данни, не обясняват нищо сами по себе си.

Те представляват съвкупност от думи, цифри, изображения или символи, които при първоначалното им разглеждане не дават никакъв смисъл. Преди да станат полезни, данните трябва да се поставят в контекст и да се обработят до информация.

Нека разгледаме един пример:

Представете си, че сте собственик на компания за сладкарски изделия и всеки ден следите колко често се споменава вашия  бранд в социалните медии чрез платформа за медиен мониторинг. Вашата цел е да научите кой споменава продуктите ви (демографски данни), как се възприемат продуктите ви онлайн (настроения и отношение) и какво определя ангажираността на потребителя (тенденции).

Когато отворите определената платформа, може да видите всички споменавания на бранда, селектирани по зададените от вас критерии. Простото прочитане на споменаванията няма да ви даде ясна представа за текущите тенденции или цялостното отношение към вашата марка. Ще гледате само куп думи, снимки, времеви маркери, потребителски имена и т.н. 

За да имат смисъл тези данни, те трябва да бъдат обработени до информация.

 

Какво представлява информацията?

Информацията е процесът на превръщане на данни в знания. Обработката на данни включва разглеждане и идентифициране на събраните данни в определени модели. Тези модели помагат да стигнете до определени заключения, които реално носят значима информация за вас. 

Нека продължим с гореспоменатия пример. 

За да превърнем данните в смислена информация, първо трябва да определим какво измерваме. Дали разглеждаме демографски данни? Дали разглеждаме времето на публикуване? Кои са най-активните потребители? Какви са настроенията на потребителя? Какъв е броят на споменаванията на продукта за даден период? 

Информацията представлява данни, показани в по-разбираем формат. Много инструменти за медиен мониторинг улесняват това, като автоматично групират и структурират подобни данни в графики и таблици.

Тази информация може да бъде представена като кръгова диаграма, показваща процента на потребителите, които са споменали един шоколадов продукт във всяка държава, или времева линия, която илюстрира дните и месеците, когато споменаванията на този шоколадов продукт са достигнали своя връх. 

Информацията може да бъде под формата на таблица, съдържаща процентите на положителните, неутралните и отрицателните споменавания, измерени за даден период. Цялата тази информация е ценна, но тя не ви казва какво точно е причинило колебанията във вашия набор от данни.

 

Знание

Знанието е по-дълбоко разбиране на дадена информация чрез анализ на факти и събития — т.е. превръщането им в по-значими части от цялото, които могат да помогнат за насочване на процесите на вземане на решения във вашия бизнес или организация.

Знанието се случва, когато информацията направи пълен кръг. Не може да вземате информирани решения, без първо да имате достъп до съответните факти. Ако обаче тези факти не са свързани или интерпретирани правилно, няма да може да правите добри избори в бъдеще.

Знанието не е просто данни, подредени в спретната форма. То не просто обобщава това, което вече се е случило. То разкрива нови модели, връзки и възможности и ни позволява да използваме това, което знаем за миналото, за да си представим как различни процеси могат да се променят в бъдеще, включително и как тези промени биха се отразили на всички нас.

Разбирането защо един от вашите шоколадови продукти е бил често споменаван на 14ти февруари, например, и наличието на обобщение за цялостното настроение и дискусиите около него може да ви помогне да създадете по-добри маркетингови кампании, които да подкрепят вашите бизнес цели.

 

Как да преминем от данни към знание?

Първо, нека да повторим:

Данните са суров материал (факти, цифри и статистически стойности), които се преработват до информация. Знанието се получава, когато интерпретирате тази информация. С други думи:

Данни

Съдържат фактите.

Информация

Оформя се от тези факти.

Знание

Ново възприятие, придобито от всичко това.

Но как да превърнем тези разнородни парчета информация в нещо смислено? Ето къде идва анализът на данни!

 

Какво представлява анализът на данни?

Анализът на данни превръща необработените данни в ценна информация и знание, което ви позволява да вземате информирани решения за вашия бизнес. Първата стъпка при извършването на анализ на данни е да се определи целта на анализа. Защо разглеждате тези данни? На какви въпроси искате да получите отговор? След като имате представа от какъв вид информация се нуждаете, може да решите кои инструменти ще ви помогнат да постигнете това.

Правилните инструменти могат да ви помогнат да осмислите вашите данни, но трябва да знаете как да ги използвате ефективно. Съществува голямо разнообразие от инструменти — от прости електронни таблици до сложен статистически софтуер — и всеки от тях има своите силни и слаби страни. 

Например, ако търсите тенденции или модели в големи количества неструктуриран текст (като напр. публикациите в социалните медии в нашия пример с фирма за сладкарски изделия), тогава инструментът за автоматично извличане на ключови думи може да е това, от което се нуждаете. Но ако вашата цел е да сравните два различни набора от данни, като използвате сложни статистически модели и алгоритми, тогава по-подходяща може да е специализирана статистическа софтуерна програма.

Да се разбере кои инструменти да се използват може да бъде сложно, а експоненциалното нарастване на броя на инструментите за анализ на данни на пазара не го прави по-лесно. Някои от тях са създадени за специфични отрасли или приложения и работят само с определени видове данни, докато други са с по-общо предназначение — но дори и те може да имат различни характеристики, които ги правят по-подходящи за нуждите на някои хора, отколкото за други.

 

Как можем да помогнем?

Нашите многоезични екипи в A Data Pro имат опит в работата с различни инструменти и превръщат големи обеми от данни в полезно знание. 

За да станеш част от екипа на A Data Pro и да работиш по превръщането на данните в знание не се изисква предварителен опит или специално образование, извън това да владееш английски и друг чужд език, да си любопитен, да притежаваш внимание към детайла и да имаш аналитичен ум. 

Когато се присъединиш към екипа ни, нашият отдел Обучения ще ти даде всички допълнителни знания и умения, от които се нуждаеш. Работатата с данни и информация е професия от бъдещето. С помощта на изкуствен интелект и машинно обучение, ние използваме технология, която подпомага нашата работа, но човешката намеса е винаги в края на веригата, така че данните да се превърнат в полезно знание за нашите клиенти. 

Искаш ли да научиш повече? Ела на: https://www.updata.one/career-opportunities/ 

станете ментор

Менторите в Tийноватор са предприемачи и стартъп лидери с начинания в различни бизнес сфери. Задачата им е да вдъхновяват учениците чрез личен пример и да споделят професионален опит, с който екипите да стартират бизнес. Срещите между учениците и менторите се провеждат веднъж седмично в онлайн среда или на живо. Един Тийноватор стартъп клуб се състои от двама ментори и 10 ученици. Програмата предоставя разработена учебна програма, базирана на практически упражнения и примери от бизнеса.

стани тийноватор

Здравей! За да се включиш в Тийноватор 6, трябва само да попълниш формата по-долу. Участието е напълно безплатно. Следващото издание на програмата започва в началото на октомври 2023 година. Молим те да имаш предвид, че за да участваш, трябва да си в 10. или в 11. клас през учебната година 2023-2024. Ще получиш мейл с инструкции. Записвай се смело!

* Viber е основният канал за комуникация в Тийноватор. Важно е да го имаш инсталиран на телефона си.
Молим те да посочиш активен имейл адрес, който проверяваш често и чрез който можем да комуникираме с теб.
* Провери дали си попълнил/а всички данни коректно, преди да завършиш формата за записване в Тийноватор 6.

станете училище-партньор