Защо го правим

Предприемачеството е основен двигател на иновациите и икономическото развитие. То е сбор от компетенции, които могат да бъдат научени и усъвършенствани. Усвояването им може да започне още в училище и да бъде забавно, интересно и предизвикателно. Това е не само ценен опит за учениците, но и фактор за успеха в бъдещата им реализация – и като предприемачи, и като служители.

Според Глобалния предприемачески мониторинг, 2016-2017, България е на 62-ро място по предприемаческа активност от 65 държави. Едва 4.8% от българите участват в някаква форма на предприемаческа активност.

Тази статистика показва нуждата от нови подходи, които да доведат до реална полза и позитивен ефект за националната икономика. Ние вярваме, че Тийноватор ще допринесе за тази промяна. Обучението в предприемачество от ранна възраст играе важна роля в изграждането на нагласи, умения и начин на мислене, важни за успеха в 21 век. То е сред инвестиции с най-голяма възвръщаемост – компетенциите, които развива са ключови за изграждането на иновативна и конкурентна икономика.

В старт-ъп клубовете се обединяват проактивни, уверени и креативни млади хора. Техните постижения изграждат позитивен ролеви модел, събуждат желанието на други млади хора да развият уменията си в тази посока и допринасят за позитивната нагласа на общността към предприемачеството.

В хода на програмата тийнейджърите:

  • Придобиват знания и умения с помощта на своите ментори, които са приложими във всяка една сфера на живота и са предпоставка за успешна реализация.
  • Имат възможността за участие в различни ситуации от реалния свят на бизнеса, срещи с успешни предприемачи, защита на екипната идея пред инвеститори; всичко това ще изгради в участниците увереност да бъдат проактивни и инициативни в техните бъдещи начинания.
  • Развиват уменията си да се адаптират, да търсят новаторски и творчески решения на различните предизвикателства, с които се сблъскват. Това събужда тяхната креативност и способност да бъдат иновативни.
  • Изграждат устойчивост и позитивно мислене – защитата на собствената идея пред инвеститори и работата в екип поставя тийнейджърите пред различни ситуации и им помага в бъдеще да се справят с неуспехите по-лесно.
  • Са част от силна местна прогресивна общност. 

станете ментор

Менторите в Tийноватор са предприемачи и стартъп лидери с начинания в различни бизнес сфери. Задачата им е да вдъхновяват учениците чрез личен пример и да споделят професионален опит, с който екипите да стартират бизнес. Срещите между учениците и менторите се провеждат веднъж седмично в онлайн среда или на живо. Един Тийноватор стартъп клуб се състои от двама ментори и 10 ученици. Програмата предоставя разработена учебна програма, базирана на практически упражнения и примери от бизнеса.

стани тийноватор

 

Здравей! Тийноватор 7 започва в средата на октомври 2024 година. За да се включиш, трябва само да попълниш формата. Участието е напълно безплатно. Молим те да имаш предвид, че за да участваш, трябва да си в 10. или в 11. клас през учебната година 2024-2025. Ще получиш мейл с инструкции. Записвай се смело!
 
* Viber е основният канал за комуникация в Тийноватор. Важно е да го имаш инсталиран на телефона си.
Молим те да посочиш активен имейл адрес, който проверяваш често и чрез който можем да комуникираме с теб.
* Провери дали си попълнил/а всички данни коректно, преди да завършиш формата за записване в Тийноватор 6.

станете училище-партньор