Декларация за поверителност

Дата на последна актуализация: 02.07.2019г.

Цел

Настоящата Декларация за поверителност е неразривно свързана с Общите условия на Фондация Тийноватор (наричана Доставчик). Тя има за цел да обясни на потребителите какви лични данни събираме, обработваме, съхраняваме и споделяме чрез своите онлайн интерфейси и приложения (заедно и поотделно наричани „Сайта“), притежавани и контролирани от Фондация „Тийноватор“ във връзка с предоставянето на услуги. Също така с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Доставчика. Моля, прочетете този текст внимателно, за да се запознаете с дейността ни. В случай че не разбирате някои аспекти на нашата политика на поверителност, не се колебайте да се свържете с нас на edu@proznaie.bg. Използването на Сайта се регламентира също и от нашите Общи условия.

С какво се съгласявате, използвайки нашия Сайт?

Моля, имайте предвид, че с предоставянето на лична информация, вие приемате и се съгласявате, че ще събираме, съхраняваме, обработваме и споделяме Вашата лична информация, съгласно тази Декларация за поверителност и Общите ни условия, както и съобразно изискванията на действащото законодателство. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не ни предоставяйте лична информация. Ако откажете да предоставите исканата лична информация или оттеглите съгласието си, вероятно няма да можем да Ви предоставим предлаганите на нашия Сайт услуги.

Каква информация събираме?

Доставчикът събира данни, за да работи ефективно и да Ви предоставя възможно най-добрата работа с предлаганите от него услуги. Важно е потребителите да са запознати с вида информация, която Доставчикът събира.

Обобщени данни

Обобщените данни, които Доставчикът събира са данни, чрез които е невъзможно идентифицирането на конкретен потребител. Подобни данни са: часова зона, скорост на връзката на потребителя до сървърите на Доставчика, мрежови данни за връзка и т.н.

Лични данни, които събираме

Събираме лична информация, когато изпращате запитвания през сайта; попълвате анкета; абонирате се в Сайта за имейли с актуализации; изпращате ни имейли и/или участвате в други услуги на нашия Сайт. Може да използваме предоставената лична информация с цел да отговорим на Вашите запитвания, да предоставим услуги, към които сте проявили интерес; да Ви изпращаме след Ваше изрично съгласие маркетингови съобщения.
Някои от тези данни предоставяте директно, като например когато изпращате запитване за включване в програмата, свързвате се с нас за уточнения и др.

Част от личните данни получаваме чрез записване на Вашите дейности, свързани с използването на предоставяните от нас услуги с помощта на технологии като бисквитки. Вие имате възможност да контролирате как и дали „бисквитките“ ще бъдат приети от Вашия браузър. Повечето браузъри предлагат инструкции как да забраните използването на „бисквитки“. Това се намира в лентата с инструменти, в секция „Помощ“. Ако забраните използването на „бисквитки“, много от функциите и удобствата на Сайта може да не работят правилно.

Също така получаваме данни от трети лица. Защитаваме данните, получени от трети лица, според практиките, описани в настоящата декларация, както и всички допълнително наложени ограничения, наложени от източника на данните. Тези източници варират в течение на времето, но включват:

 • Доставчици на услуги, които ни помагат за определяне местоположението на Вашия IP адрес;
 • Партньори, с които предлагаме съвместни услуги или сме ангажирани в съвместни маркетингови дейности;
 • И други.

Когато от Вас бъде поискано да предоставите лични данни, можете да откажете. В случай, че изберете да не подадете необходимите данни за предоставянето на услуга, използването на тази услуга може да бъде невъзможно.

Данните, които събираме, зависят от услугите, към които имате интерес.

Данните, които събираме, може да включват следното:

 • Име и данни за контакт- събираме Вашите имена, имейл адрес, телефон, адрес и други подобни данни за контакт;
 • Демографски данни – събираме данни за Вас, като например възраст, пол;
 • Данни за местоположението – данните за Вашето местоположение, включват местоположение, получено от Вашия IP адрес или данни, които показват къде се намирате, като например посочен от Вас физически адрес;
 • Също така събираме информация, която ни предоставяте и съдържанието на съобщенията, които ни изпращате, като например запитвания, обратна връзка, различни въпроси и допълнителна информация. Когато се свързвате с нас, телефонните разговори с нашите представители може да се записват.

Как и защо обработваме лични данни?

Доставчикът събира лични данни на потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информацията директно от потребителите при и по повод предоставянето на услуги.

Събирането на лични данни се извършва:

 • При изпращане на запитвания през сайта и на посочен мейл;
 • При изпълнение на преддоговорните и договорни споразумения.

Събирането на лични данни се извършва с цел:

 1. Обработка на данни, необходима за предоставяне и подобряване на предлаганите услуги:
  • Обработваме данни на потребителите, за да осигурим предоставянето на предлаганите услуги;
  • Обработваме данни за целите на обслужването на потребителите.
 2. С цел изпълнение на нормативни задължения:
  • Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи;
  • Обработваме данни на потребителите, когато сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършване на проверки от тях;
  • Обработваме данни на потребителите, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчно законодателство.
 3. Обработка на данни, необходима за защита интересите на Доставчика:
  • Обработваме лични данни при извършване на вътрешни анализи с цел подобряване на услугите, предлагани от Доставчика, както и за разработване на нови такива;
  • Обработваме лични данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността на потребителите от услугите на Доставчика;
  • Обработваме лични данни на потребителите при осъществяване на маркетингови кампании, след изричното съгласие на потребителя да бъде включен в такива инициативи;
  • Обработване на лични данни, когато това е необходимо за уреждане на правни спорове;
  • Обработваме лични данни ако счетем за необходимо, при разследване, защита или предприемане на действия във връзка с незаконни или подозирани за незаконни дейности; при защита и отстояване на правата, собствеността или сигурността на Доставчика.

С кого и при какви условия споделяме Вашата лична информация?

Споделяме личните Ви данни с Ваше съгласие или според необходимостта за предоставяне на услуга с:

 1. Обработващи лични данни – обработващите лични данни са лица, които обработват подадените от Вас лични данни от името на Доставчика въз основа на сключено споразумение. Те нямат право да обработват лични данни за цели различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Доставчика. Такива са адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги.
 2. Партньори на Доставчика – за да може да предоставя определени услуги, Доставчикът сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставяне на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставени лични данни на потребителите.
 3. Компетентни органи във връзка с изпълнение на нормативни задължения.
 4. Трети лица във връзка с преобразуване, сливане или прехвърляне на дялове.

Външни връзки

За Ваше удобство, може да Ви предоставим линкове към сайтове, които се поддържат от други организации освен Доставчика („Трети страни“). Ние не предоставяме Ваша лична информация на Третите страни, без да имаме Вашето изрично съгласие. Не приемаме и не сме отговорни за декларациите за поверителност на Третите страни. Ако изберете да кликнете на линк към страница на Трета страна, е добре да се запознаете с декларацията им за поверителност и да проверите как Третата страна ще събира и използва Вашата лична информация.

Поверителност и сигурност на личната информация

За нас поверителността и сигурността на Вашата информация е от първостепенно значение. Ние използваме стандартни за индустрията физически, технически и административни мерки за сигурност, които осигуряват поверителността и сигурността на Вашата лична информация, която ние няма да споделяме с трети лица освен в случаите, посочени в тази декларация или когато сме убедени, че подобно споделяне е необходимо в специални случаи, като предотвратяване на злоупотреба или злонамерени действия.

Цялата информация, която обменяте със Сайта, е криптирана и се осъществява по SSL протокол, като всяка уеб-страница в системата е достъпна само през teenovator.bg. Въпреки това, Ваше задължение е да пазите сигурността на своите данни за вход.

Съхраняване, актуализиране или изтриване на личната Ви информация

Доставчикът съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Декларация за поверителност на личните данни, или да бъдат спазени изисквания на законодателството.

С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 11 години, считано от прекратяване на последния негов договор. След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите са анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него.

В случай, че потребителите имат допълнителни въпроси, могат да се свържат с нас на edu@proznanie.bg. Стремим се да отговаряме своевременно на всеки имейл, но има вероятност това не винаги да бъде възможно. Имайте предвид, че съхраняваме остатъчна информация в наши бази данни, регистри за достъп и други масиви, която информация може да съдържа или не Ваши лични данни.

Ако имате въпроси, свързани с поверителността, нерешени проблеми или оплаквания, можете да ни пишете на edu@proznanie.bg.

Вашите права

 1. Потребителите имат право на достъп до личните данни, отнасящи се към тях:
  • Потребителите имат право да получат от Доставчика информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.
 2. В определени случаи потребителите имат право да изискват изтриване на лични данни, когато:
  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
  • Потребителят е оттеглил своето съгласие за обработване на лични данни и няма друго правно основание за обработването на същите;
  • Потребителят има право да оттегли своето съгласие за обработване на личните му данни с цел маркетинг без това да ограничи, правото му да използва услугите предоставяни от Доставчика.
 3. Потребителят има право на преносимост на лични данни:
  • Потребителите имат право да получат от Доставчика личните данните, които са предоставени от тях (например данните, които се предоставят при изпращане на запитване), в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат (например в .csv формат).
 4. Право на жалба:
  • Ако потребител сметне, че Доставчикът нарушава приложимата нормативна уредба е препоръчително първоначално да сигнализира на Доставчика. Ако не бъдат предприети адекватни мерки от страна на Доставчика, потребителят има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни, а след 25 май 2018г. и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Всеки потребител може да се възползва от правата си като се свърже с Доставчика на посочения имейл: edu@proznanie.bg.

Данни за малолетни и непълнолетни лица

Ние сме безусловно убедени в защитата на личните данни на малолетни и непълнолетни лица. Във връзка с това, ние не събираме и не поддържаме информация на нашия Сайт за малолетни и непълнолетни лица, без съгласието на техните родители или настойници. Ако сте малолетно или непълнолетно лице, моля, обсъдете своето намерение да използвате нашите услуги със своите родители или настойници. Ще предприемем необходимите мерки за заличаване на лична информация за малолетно или непълнолетно лице, която е била предоставена на нашия Сайт без удостоверено съгласие на родител или настойник, в момента, в който разберем за съществуването на такава лична информация.

Промени в Декларацията за поверителността

Имайте предвид, че ние регулярно преглеждаме нашите практики във връзка с поверителността и те могат да бъдат променяни. Всяка промяна, допълнение или изменение, ще влиза в сила веднага след публикуването й на Сайта. Ние ще Ви уведомим за всяка съществена промяна в декларацията за поверителност, като публикуваме съобщение на основната страница на Сайта, за разумен период от време след промяната и като сменим актуалната дата на този документ (намираща се в началото на тази страница). Не забравяйте периодично да проверявате тази страница, с цел да сте запознати с актуалната версия на Декларацията ни за поверителност.

станете ментор

Менторите в Tийноватор са предприемачи и стартъп лидери с начинания в различни бизнес сфери. Задачата им е да вдъхновяват учениците чрез личен пример и да споделят професионален опит, с който екипите да стартират бизнес. Срещите между учениците и менторите се провеждат веднъж седмично в онлайн среда или на живо. Един Тийноватор стартъп клуб се състои от двама ментори и 10 ученици. Програмата предоставя разработена учебна програма, базирана на практически упражнения и примери от бизнеса.

стани тийноватор

 

Здравей! Тийноватор 7 започва в средата на октомври 2024 година. За да се включиш, трябва само да попълниш формата. Участието е напълно безплатно. Молим те да имаш предвид, че за да участваш, трябва да си в 10. или в 11. клас през учебната година 2024-2025. Ще получиш мейл с инструкции. Записвай се смело!
 
* Viber е основният канал за комуникация в Тийноватор. Важно е да го имаш инсталиран на телефона си.
Молим те да посочиш активен имейл адрес, който проверяваш често и чрез който можем да комуникираме с теб.
* Провери дали си попълнил/а всички данни коректно, преди да завършиш формата за записване в Тийноватор 6.

станете училище-партньор