„Прознание“ е българска фондация, посветена на мисията да прави обучението по-ефективно, лесно и достъпно за всеки.

Екипът на „Прознание“ обединява специалисти от различни сфери, които разработват и прилагат иновативни програми, базирани на съвременни методики.

Дейността на фондацията е насочена и към реализиране на:

  • допълнителни извънкласни дейности за ученици от 1. до 12. клас,
  • осигуряване на равен достъп до качествено обучение за деца и младежи в неравностойно положение,
  • изследователска и консултантска дейност в сферата на образованието,
  • обучение на учители,
  • разработка на учебно съдържание и авторски методики.

Фондация „Прознание“ е партньор със СУ „Св. Климент Охридски“ и предлага програми за магистри по педагогика и квалификационни курсове за учители.